Moduł wspierający funkcjonowanie mieszkań chronionych, wytchnieniowych, treningowych. 

Pozwala raportować zdarzenia i automatycznie reaguje na sytuacje kryzysowe. Umożliwia również zbieranie informacji z nowoczesnego monitoringu. 

Składa się z panelu do zarządzania systemem dla koordynatora oraz urządzeń monitorujących.

Dobry Dom ‒ jakie korzyści?

  • autoryzacja osób wchodzących do budynku (czytnik kodów QR)
  • detekcja twarzy i temperatury
  • stały monitoring zdarzeń w mieszkaniu, dzięki sieci czujników wraz z automatyką sterowania (oświetlenie, temperatura, prąd, woda, gaz)
  • system alertów SOS w momencie przekroczenia ustalonych norm wraz z możliwością błyskawicznej reakcji odcięcia źródła zagrożenia
  • czujnik upadku
  • automatyka ułatwiająca osobom niedowidzącym i/lub osobom o ograniczonej sprawności ruchowej odnalezienie się w nowej topografii mieszkania
  • pełne zarządzanie przypisanymi urządzeniami
  • dostęp do historii pomiarów i zdarzeń alarmowych

DodatkowoKomunikator czujników „Gateway”

Urządzenie umożliwiające komunikację i przesyłanie danych do panelu zarządzania przez wszystkie czujniki oraz inne urządzenia, które zostaną zintegrowane z systemem. Komunikator czujników przeznaczony do zainstalowania w docelowych mieszkaniach w zestawie z czujnikami.


Czujnik otwarcia / zamknięcia drzwi i okien

Czujniki rozmieszczone przy drzwiach i oknach, połączone z odpowiednimi przełącznikami. W przypadku otwarcia/zamknięcia drzwi lub okien, urządzenia przesyłają odpowiednią informację do panelu zarządzania.


Czujnik temperatury w pomieszczeniu

Urządzenia stale monitorujące temperaturę w pomieszczeniach, w których zostały zamontowane i przesyłające te informacje do panelu zarządzania. W sytuacji, gdy temperatura w pomieszczeniu będzie inna, niż ustalona norma, do panelu zarządzania zostaje przesłany odpowiedni alert SOS. Alert ten zawiera informacje o lokalizacji, rodzaju pomieszczenia oraz poziomie temperatury przekraczającej ustalone normy. Koordynator ma możliwość konfiguracji dopuszczalnych zakresów temperatur dla tych czujników z poziomu panelu zarządzania.Czujnik gazu

Zadaniem tych czujników jest wykrywanie w powietrzu zwiększonej ilości substancji, takich jak metan, propan czy butan. Przeznaczone są do zamontowania w pobliżu kuchenek gazowych. W przypadku wystąpienia niebezpiecznego stężenia gazu, do panelu zarządzania zostaje przesłany alert SOS. Wiadomość zawiera informacje, jak lokalizacja, rodzaj pomieszczenia oraz rodzaj zagrożenia.


Czujnik dymu

Urządzenia stale monitorujące obecność dymu w pomieszczeniach, w których się znajdują. W sytuacji tlenia się ognia, np. z powodu źle odłożonego żelazka, do panelu zarządzania zostaje przesłany odpowiedni alert SOS. Alert ten zawiera informacje, które jednoznacznie zidentyfikują lokalizację, rodzaj pomieszczenia oraz informacje na temat zagrożenia.


Sterowanie gniazdami elektrycznymi

Inteligentne sterowanie gniazdami elektrycznymi w pomieszczeniach. W przypadku opuszczenia pomieszczenia wyposażonego w takie gniazdka, następuje automatycznie odłączenie dopływu prądu do wybranych gniazd elektrycznych.


Czujnik poziomu wody

Monitoruje, czy poziom wody w miejscu ich instalacji nie został przekroczony ponad dopuszczalną normę. Czujniki przeznaczone są do zamontowania w łazienkach oraz wybranych pomieszczeniach sanitarnych. W sytuacji, np. pozostawienia odkręconego kranu, a poziom wody z przelewającej się umywalki przekroczy dopuszczalny poziom, do panelu zarządzania zostaje przesłany odpowiedni alert SOS. Alert ten zawierać informacje, które jednoznacznie zidentyfikują lokalizację, rodzaj pomieszczenia oraz informacje na temat zagrożenia.Sterowanie włączaniem/wyłączeniem światła

Inteligentne sterowanie żarówkami w pomieszczeniach, w momencie wchodzenia i opuszczania pomieszczeniaCzujnik upadku

Urządzenie wyposażone w odpowiedni czujnik reagujący na ruch. Upadek osoby wyposażonej w urządzenie spowoduje uruchomienie alarmu SOS oraz wysłanie wiadomości z wezwaniem pomocy do zdefiniowanych w systemie osób.