Czysta przyjemność z organizacji pracy przy nieograniczonych możliwościach pomocy 

Chcę kupić

Dobra Opieka umożliwia przypisanie nieograniczonej liczby urządzeń przywołujących zsynchronizowanych z systemem oraz synchronizację dodatkowych modeli. 

Moduł dedykowany podmiotom koordynującym pracę w usługach społecznych w swoim regionie.
Składa się z 3 elementów:

Panel zarządzania koordynatora dla każdego urządzenia z przeglądarką internetową
Zintegrowana z panelem koordynatora  aplikacja dla opiekunów i innych pracowników działających w terenie.  Aplikacja oparta jest o środowisko Android (do pobrania bezpłatnie ze sklepu Google Play).
Mobilne urządzenia (smartwatch/opaski) monitorujące wybrane parametry życiowe i lokalizację użytkownika z możliwością wywołania alarmu samodzielnie lub automatycznie.

Jakie korzyści

Dla koordynatora

Pracuj z łatwością, oszczędzaj czas!

 • łatwo organizujesz pracę innym
 • błyskawicznie przydzielasz zadania
 • weryfikujesz lokalizację i wykonanie zadań opiekunów
 • zarządzasz bazą podpopiecznych
 • masz dostęp do auto raportów z zakresu udzielonego wsparcia
 • organizujesz pracę innym
 • błyskawicznie przedzielasz zadania
 • weryfikujesz lokalizację i wykonanie zadań opiekunów
 • zarządzasz bazą podpopiecznych
 • masz dostęp do auto raportów z zakresu udzielonego wsparcia

Dla opiekuna

Wszystko w jednym miejscu
Wszystko w prosty sposób

 • zobacz CO, GDZIE i u KOGO masz do zrobienia
 • zwiększ swoje bezpieczeństwo, dzięki autolokalizacji
 • jednym kliknięciem potwierdzaj pracę/ wykonanie zadań
 • miej wszystkie kontakty w zasięgu ręki
 • błyskawicznie komunikujesz się z podopiecznym, koordynatorem i rodziną

Przetestuj bezpłatnie przez pierwsze 90 dni

Nie ograniczamy możliwości niesienia pomocy! Koszty nie zależą od ilości osób, które chcesz wesprzeć.

Cennik

Podane ceny są cenami na rynek polski. W przypadku oferty za granicą prosimy o kontakt. 

Użytkownik to koordynator oraz każda osoba korzystająca z aplikacji mobilnej (opiekunowie, asystenci rodziny, pracownicy, itp).

W cenie abonamentu otrzymujesz: 

 • kompleksowy system do zarządzania pracownikami
 • szybsze rozliczanie
 • możliwość generowania raportów z wykonanej pracy
 • duże możliwości konfiguracyjne

Jesteśmy otwarci na rozwój

Z systemem Dobre Wsparcie możesz zintegrować wybraną przez siebie opaskę monitorującą wybrane parametry życiowe i lokalizację użytkownika. Opaski dają możliwość samodzielnego lub automatycznego wywołania alarmu. Do modułu Dobra Opieka możesz przypisać nieograniczoną liczbę urządzeń. Nie wpływa to na cenę abonamentu.

Wodoodporne opaski z funkcją zegarka

 • przycisk SOS do wezwania pomocy, karta SIM i ładowanie magnetyczne,
 • czujnik upadku,
 • miernik ciśnienia oraz pulsu,
 • dotykowy ekran z możliwością odebrania rozmowy telefonicznej,
 • lekkie i wytrzymałe.

Mobilna stacja do zdalnego pomiaru temperatury:

 • pomiar temperatury z odległości do 70 cm,
 • termometr z dokładnością do 0,3 st. C,
 • kamera do identyfikacji twarzy,
 • czytnik kodu QR,
 • funkcja raportowania wejść i wyjść,
 • wywołanie alarmu i blokady drzwi dla osób nieuprawnionych lub z podwyższoną temperaturą,
 • automatyczna dezyfekcja rąk

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: mail.: biuro@dobrewsparcie.org, tel.: +48 536 060 202

FAQ - Dobra Opieka

Fundacja udostępnia klientom usługę, która polega na udostępnieniu pewnych funkcjonalności aplikacji lub panelu. W związku z korzystaniem z tych funkcjonalności, klienci będą mogli zamieszczać w aplikacji mobilnej lub udostępnionym panelu na www różnego rodzaju dane, w tym dane osobowe. Dane te zapisywane będą na serwerach należących do/ wynajmowanych przez Fundację. Wobec powyższego Fundacja występuje w tym zakresie jedynie jako podmiot przetwarzający te dane, a nie ich administrator. Fundacja w żaden sposób nie korzysta z podanych danych, w tym nie określa celu i sposobu ich przetwarzania. Klient, o ile sam jest podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych, musi mieć uprawnienie do podpowierzenia Fundacji tych danych. Treść umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (ew. podpowierzenia), znajduje się w §11 umowy. Podkreślenia wymaga, iż Fundacja na podstawie wskazanych zapisów jest uprawniona tylko i wyłącznie do przechowywania i przeglądania danych w celu naprawy lub usprawnienia Systemu albo wykonania kopii zapasowej.

Dobra Opieka przeznaczona jest dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego i podległym im jednostkom w celu zarządzania usługami opiekuńczymi na swoim terenie,
 • firm opiekuńczych w celu zarządzania swoimi opiekunami i podopiecznymi,
 • rodzin osób zależnych do monitoringu udzielanej pomocy.

Opiekunowie, dzięki modułowi Dobra Opieka mogą korzystać z wielu funkcjonalności, które ułatwiają im pracę. Najważniejsze z nich, to: 

 • potwierdzanie wykonania pracy przez opiekunów z poziomu aplikacji mobilnej, 
 • możliwość dodawania komentarza do zakończonych prac, 
 • możliwość nawigowania przy pomocy telefonu do miejsca zamieszkania podopiecznego, 
 • możliwość podglądu w aplikacji wszelkich pomocnych informacji szczegółowych przypisanych do danego podopiecznego – zakres prac, adres, kontakt, terminy, 
 • w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji, opiekun ma możliwość dodania i automatycznego rozpoczęcia zadania bez potrzeby angażowania koordynatora – ten widzi te prace w panelu zarządzania, 
 • możliwość szybkiego przywołania wsparcia wraz z podaniem bieżącej lokalizacji,
 • bezpieczeństwo danych osobowych – opiekun widzi tylko dane osób, którymi się zajmuje.

W związku z wybuchem pandemii Covid oraz wprowadzonymi restrykcjami, moduł Dobra Opieka został rozszerzony o rozwiązania wpisujące się w nową sytuację. Są to, m.in: 

 • termometr weryfikujący temperaturę osób wchodzących do budynku/pomieszczeń,
 • historia wejść pracowników oraz gości ze wskazaniem zmierzonej temperatury,
 • czytnik kodów QR rozpoznający osoby go używającej.

Konkurencyjna na polskim rynku cena za korzystanie z całego systemu Dobre Wsparcie (w którego skład wchodzą moduły: Dobra Opieka, Dobry Sąsiad, Dobry Sygnał) wynika z działania zgodnie z naszymi wartościami społecznymi oraz dofinansowania elementów tego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej oraz wsparciu Budżetu Państwa.

W systemie nie rozliczamy w żaden sposób usług zrealizowanych. Możemy tylko wyświetlić je w raporcie.

Projektując system braliśmy pod uwagę w szczególności takie osoby. Dostosowaliśmy system w taki sposób aby był on przyjazny i prosty w obsłudze. Rolą opiekuna jest zalogowanie się do aplikacji. Wykonuje on tą czynność tylko raz, ponieważ system zapamiętuje jego dane. Następnie “odklikuje” on pracę w momencie wejścia do środowiska wciskając przycisk “Rozpocznij” i “Zakończ”. Nic więcej nie musi robić. Aplikacja posiada więcej funkcjonalności, ale nie są one niezbędne do potwierdzania wykonania pracy, czyli głównego celu funkcjonowania aplikacji.

Na podstawie potwierdzenia przez opiekuna pracy w aplikacji - jest to czas pomiędzy wciśnięciem przycisku “Rozpocznij” a “Zakończ”.

Telefon z systemem Android z minimalną wersją 5.0 Lollipop, zasięg, adres email służący do utworzenia konta w aplikacji.

W zależności od wykorzystanej opaski, możemy pobierać dane o pulsie, ciśnieniu, liczbie wykonanych kroków, upadku. Zbierane są również inne dane jak stan naładowania baterii czy lokalizacja urządzenia.

Dobra Opieka to jeden z modułów Systemu Dobre Wsparcie. Dedykowany jest podmiotom koordynującym pracami w usługach społecznych, w szczególności jednostkom zarządzającymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania oraz innymi usługami i wsparciem prowadzonym w miejscu zamieszkania odbiorcy.

Dobra Opieka składa się z trzech elementów:

 1. Panel zarządzania (serwis internetowy: panel.dobrewsparcie.org) dostępny z każdego komputera z przeglądarką internetową dedykowany dla koordynatorów usług.
 2. Aplikacja mobilna oparta o środowisko Android (dostępna bezpłatnie w sklepie Google Play) dedykowana dla opiekunów i innych pracowników działających w terenie. Aplikacja zintegrowana jest z panelem zarządzania.
 3. Mobilne urządzenia (smartwatch/opaski) monitorujące wybrane parametry życiowe i lokalizację użytkownika oraz dające możliwość samodzielnego lub automatycznego wywołania alarmu. Moduł Dobra Opieka daje możliwość przypisania nieograniczonej liczby urządzeń przywołujących z grupy modeli zsynchronizowanych z systemem. Moduł daje możliwość synchronizacji dodatkowych modeli, w zależności od potrzeb odbiorców i otwartości oprogramowania wskazanego urządzenia.

Dobra Opieka ma wiele przydatnych funkcjonalności wspomagających i ułatwiających pracę opiekunów i koordynatorów. Oto najważniejsze z nich: 

 

 • planowanie pracy opiekunom na podstawie wydanych decyzji dla podopiecznych,
 • ustalanie godzin wizyt z uwzględnieniem określonego dla nich decyzją wymiaru czasu oraz okresem trwania decyzji, 
 • możliwość planowania długofalowego i grupowego edytowania zadań – zmiana opiekuna, godzin, terminów, itp.
 • weryfikacja dodawanych zadań pod kątem kilkunastu możliwych zdarzeń (przekroczenie liczby godzin z decyzji, nieobecność opiekuna, wykonywanie pracy dla innego podopiecznego, przekroczenie terminu z decyzji, itp.),
 • monitoring pracy opiekunów – wyświetlanie statusów o rozpoczęciu przez nich pracy, bądź nieobecności,
 • informacja o wykonanych zadaniach i lokalizacji opiekuna w czasie rzeczywistym,
 • koordynator i opiekun ma podgląd zadań bieżących, przyszłych oraz historii zadań z podziałem na wykonane, niewykonane i trwające,
 • możliwość definiowania nieobecności opiekunów z tytułu urlopów, zwolnień czy innych przyczyn,

Geolokalizacja jest uruchamiana wyłącznie w miejscu i czasie pracy, po kliknięciu w aplikacji przez Opiekuna przycisku “Rozpoczynam pracę”. Po zakończeniu pracy, automatycznie odcinany jest dostęp do wszystkich informacji o Opiekunie. Również pracownik nie może korzystać z żadnych informacji. 

Monitoring niezbędny jest dla korzyści obu stron. Z jednej strony, koordynator może dobrze zaplanować i weryfikować pracę Opiekunów. Z drugiej strony, zwiększa on zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w czasie pracy w terenie.

Do korzystania z Dobrej Opieki niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego Urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript oraz posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Oferta cenowa usługi Dobra Opieka różni się nieco, w zależności od tego, czy reprezentujemy firmę/organizację czy samorząd. 

Zasadniczo, cena zależy od długości trwania abonamentu. 

Jeśli reprezentujemy firmę/organizację, zależy od liczby zatrudnionych pracowników/opiekunów 

Jeśli reprezentujemy samorząd, cena zależy od liczby mieszkańców gminy.

Szczegółowy cennik znajdziesz tutaj

Istnieje taka możliwość pod warunkiem udostępnienia przez producenta urządzenia dostępu do API/SDK, abyśmy mogli je połączyć z systemem DW.

Jeśli aplikacja nie posiada w danym momencie zasięgu czy dostępu do Internetu, dane dotyczące wykonywanej pracy są zapisywane na urządzeniu i wysyłane do koordynatora w momencie nawiązania połączenia z Internetem. Do czasu nawiązania połączenia, nie pojawią się żadne dane, który ewentualnie mógłby wysłać koordynator.

Import danych z innych systemów jest możliwy pod warunkiem, że można wyeksportować z nich dane w formacie csv. Eksport powinien zawierać wszystkie dane jakie wymagane są przez nasz system.